Fågelhundslydnad

Fågelhundslydnad fortsättning- Kristinehamn    


Lydnad, apportering, tips och råd samt träning av eftersöksgrenar inför kommande jakter och jaktprov.


Dag:           5 st tillfällen onsdagar kl 15:00       

                   OBS! Första tillfället är torsdag 6 juni kl 11:00


Plats:          Kristinehamn


Instruktör:   Ingemar Roselin


Kostnad:     1 200 kr

                   Betalning senast 2019-06-05 på Bg 414-7146,

                   Ange namn och fågelhundslydnad


                               

Anmälan gör i nedanstående formulär senast 2019-06-05

Ange i meddelanderutan fågelhundslydnad + hundens ras och ålder