Fågelhundslydnad

Fågelhundslydnad - Kristinehamn    


Lydnad, apportering, tips och råd samt träning av eftersöksgrenar inför kommande jakter och jaktprov.


Dag:           5 st tillfällen med start 24 april 2019 kl 15:00


Plats:          Kristinehamn


Instruktör:   Ingemar Roselin


Kostnad:     1 200 kr

                   Betalning senast 2019-04-15 på Bg 414-7146,

                   Ange namn och fågelhundslydnad


                               

Anmälan gör i nedanstående formulär senast 2019-04-15

Ange i meddelanderutan fågelhundslydnad + hundens ras och ålder