Kombihelg SVK

Kombihelg (SVK´s raser) - Ervalla


Fältträning lördagen den 19 oktober och särskilt prov söndagen den 20 oktober 2019


Fullt - reservlista upprättad!


Plats:         Ervalla Örebro


Deltagare: Begränsat antal


Instruktör:  Ingemar Roselin och Inger Karlsson


Kostnad:    2 400  kr (för lördag + söndag)

                  1 400  kr (endast fältträning)


                   Inbetalas senast 11 oktober 2019 på Bg 414-7146

                   Ange kombi SVK, ditt namn

 


Anmälan görs i nedanstående formulär senast 11 oktober 2019

Ange i meddelanderutan nedan: kombi SVK, datum, hundens namn, ras och aktuell klass (UKL, ÖKL, EKL)