Juni

Juni 2019

Datum

Aktivitet

1

Uppdrag MSVK - Värmlandsträffen Jägartorpet

2

Efterarbete uppdrag MSVK

3

Uppdrag EKB

4

Uppdrag EKB

5

Uppdrag EKB

6

START - Fågelhundslydnad fortsättning kl 11:00 Kristinehamn

7

Föräldraledig

8

Föräldraledig

9

Fågelhundslydnad Unghund/Nybörjare kl 15:00 Kristinehamn

10

Uppdrag EKB

11

Uppdrag EKB

12

Fågelhundslydnad fortsättning kl 15:00 Kristinehamn

13

Uppdrag EKB

14

Uppdrag EKB

15

Föräldraledig

16

Fågelhundslydnad Unghund/Nybörjare kl 15:00 Kristinehamn (avslutning)

17

Uppdrag EKB

18

Uppdrag EKB

19

Fågelhundslydnad fortsättning kl 15:00 Kristinehamn

20

Uppdrag EKB

21

Trevlig midsommar!

22

Trevlig midsommar!

23

Trevlig midsommar!

24

Uppdrag EKB

25

Uppdrag EKB

26

Fågelhundslydnad fortsättning kl 15:00 Kristinehamn

27

Uppdrag EKB

28

Uppdrag EKB

29

Föräldraledig

30

Föräldraledig