April

April 2020

Datum

Aktivitet

1


2


3

Föräldraledig

4

Föräldraledig

5

Föräldraledig

6

Föräldraledig

7


8


9

Glad Påsk!

10

Glad Påsk!

11

Glad Påsk!

12

Glad Påsk!

13

Glad Påsk!

14


15

Preliminärt START Fågelhundslydnad - Kristinehamn

16


17


18


19


20


21

22

Preliminärt Fågelhundslydnad - Kristinehamn

23


24


25

Föräldraledig 

26

Föräldraledig

27

Föräldraledig

28


29

Preliminärt Fågelhundslydnad - Kristinehamn

30