Fågelhundslydnad fortsättning

Fågelhundslydnad fortsättning - Kristinehamn    


Lydnad, apportering, tips och råd samt träning av eftersöksgrenar inför kommande jakter och jaktprov.


Preliminär start söndag den 28 maj 2023


Dag:          5 st tillfällen söndagar kl 10:00

                  (Planerade tillfällen 28/5, 4/6 alt 6/6, 11/6, 18/6, 25/6)


Plats:         Kristinehamn


Instruktör:  Ingemar Roselin


Kostnad:    1 500 kr

                  Betalning senast 2023-05-21 på Bg 414-7146,

                  Vid betalning ange deltagarens namn 


Anmälan:   Kursanmälan görs i nedanstående formulär senast 2023-05-21