Skogsvård

Inom område skogsvård tillhandahålls följande tjänster.

Röjning

Utför sly- och skogsröjning.

Underväxtröjning

Utför underväxtröjning före avverkning.